شنبه 10 اسفند 1398 _ 05 رجب 1441 _ 29 فوریه 2020
فارسی | English
تاریخ : سه شنبه 20 اسفند 1392     |     کد : 141

به اطلاع کلیه دانشجويان می رساند:

از مورخه 93/1/17  ، توزیع غذا بر اساس شماره سلف خواهد بود.لطفاً هنگام رزرو غذا شماره سلف را طبق جدول زیر انتخاب نمایید. 

قابل توجه دانشجویان محترم اینکه زمان توزیع ناهار از ساعت 11:45 لغایت 14 خواهد بود.

برادران

وعده

محل توزیع

شماره سلف

صبحانه

سلف مرکزی

1

ناهار

سلف مرکزی

1

شام

المهدی یک(ساختمان سفید)

2

المهدی دو(ساختمان زرد)

3

ایثار

4       

خواهران

وعده

محل توزیع

شماره سلف

صبحانه

سلف مرکزی

1

ناهار

سلف مرکزی

1

شام

الزهراءیک

2

الزهراءدو

3

قدس

4