يکشنبه 17 آذر 1398 _ 11 ربيع الثاني 1441 _ 8 دسامبر 2019
فارسی | English
تاریخ : يکشنبه 6 شهريور 1390     |     کد : 7

معرفی معاون

درباره معاونت


معاونت دانشجویی یکی از حساس ترین معاونتهای پنج گانه دانشگاه بوده و نقش مهمی در ارائه خدمات رفاهی، ورزشی، بهداشت ودرمان و مشاوره دانشجویی دارد.واحدهای زیر مجموعه این حوزه به قرار ذیل می باشد.

مدیریت امور دانشجویی،مدیریت اداره تربیت بدنی، مرکز مشاوره دانشجویی، مرکز بهداشت و درمان


مشخصات فردي

 نام و نام خانوادگی: دکتر تقی زوار

مدرک تحصیلی:  دکترای مدیریت آموزشی

تلفن مستقیم : 34327564-041

تحصیلات

§         کارشناسی: تکنولوژی آموزشی دانشگاه تهران سال 1367

§         کارشناسی ارشد: برنامه ریزی آموزشی دانشکاه تهراه سال 1374

§         دکتری:مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت معلم تهران سال 1387

                                                                                                      چاپ چاپ