شنبه 10 اسفند 1398 _ 05 رجب 1441 _ 29 فوریه 2020
فارسی | English
تاریخ : شنبه 5 بهمن 1398     |     کد : 560

معرفی معاونت

معرفی معاونت

معرفی معاونت

معاونت دانشجویی یکی از حساس ترین معاونتهای پنج گانه دانشگاه بوده و نقش مهمی در ارائه خدمات رفاهی، ورزشی، بهداشت ودرمان و مشاوره دانشجویی دارد.واحدهای زیر مجموعه این حوزه به قرار ذیل می باشد.

مدیریت امور دانشجویی،مدیریت اداره تربیت بدنی، مرکز مشاوره دانشجویی، مرکز بهداشت و درمان.
 

مشخصات فردي

 نام و نام خانوادگی: دکتر محمد کریمی
مدرک تحصیلی:  دکترای فیزیک حالت جامد
تلفن مستقیم : 34327564-041
 


چاپ چاپ