يکشنبه 17 آذر 1398 _ 11 ربيع الثاني 1441 _ 8 دسامبر 2019
فارسی | English
 
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

نحوه رزرو غذا در اتوماسیون تغذیه بعلت اختلال در دسترسی به اینترنت

نحوه رزرو غذا در اتوماسیون تغذیه بعلت اختلال در دسترسی به اینترنت

نحوه رزرو غذا در اتوماسیون تغذیه بعلت اختلال در دسترسی به اینترنت نحوه رزرو غذا در اتوماسیون تغذیه بعلت اختلال در دسترسی به اینترنت
سه شنبه 28 آبان 1398

برنامه قطار حرکت از تبریز به دانشگاه و بالعکس از تاریخ 98/08/23

برنامه قطار حرکت از تبریز به دانشگاه و بالعکس از تاریخ 98/08/23

برنامه قطار حرکت از تبریز به دانشگاه و بالعکس از تاریخ 98/08/23 برنامه قطار حرکت از تبریز به دانشگاه و بالعکس از تاریخ 98/08/23
سه شنبه 21 آبان 1398

برنامه غذایی مهرماه نیمسال اول سالتحصیلی 99-98

برنامه غذایی مهرماه نیمسال اول سالتحصیلی 99-98

برنامه غذایی مهرماه نیمسال اول سالتحصیلی 99-98 برنامه غذایی مهرماه نیمسال اول سالتحصیلی 99-98
سه شنبه 2 مهر 1398

شماره تلفن های داخلی و مستقیم معاونت دانشجویی دانشگاه

شماره تلفن های داخلی و مستقیم معاونت دانشجویی دانشگاه

شماره تلفن های داخلی و مستقیم معاونت دانشجویی دانشگاه شماره تلفن های داخلی و مستقیم معاونت دانشجویی دانشگاه
سه شنبه 2 مهر 1398

راهنمای و نحوه استفاده و رزرو غذا از اتوماسیون تغذیه

راهنمای و نحوه استفاده و رزرو غذا از اتوماسیون تغذیه

راهنمای و نحوه استفاده و رزرو غذا  از اتوماسیون تغذیه راهنمای و نحوه استفاده و رزرو غذا از اتوماسیون تغذیه
يکشنبه 17 شهريور 1398

اطلاعیه درخواست خوابگاه ( ورودی های جدید )

اطلاعیه درخواست خوابگاه ( ورودی های جدید )

اطلاعیه درخواست خوابگاه ( ورودی های جدید ) اطلاعیه درخواست خوابگاه ( ورودی های جدید )
شنبه 9 شهريور 1398

کسب مقام سوم والیبال 4 نفره دانشجویان دختر دانشگاه های استان آذربایجان شرقی

کسب مقام سوم والیبال 4 نفره دانشجویان دختر دانشگاه در مسابقات ورزش همگانی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی

کسب مقام سوم والیبال 4 نفره دانشجویان دختر دانشگاه در مسابقات ورزش همگانی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی دانشجویان دختر دانشگاه، در مسابقات ورزش همگانی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی، موفق به کسب مقام سوم والیبال 4 نفره شد.
سه شنبه 10 ارديبهشت 1398

کسب مقام سوم والیبال 4 نفره دانشجویان دختر دانشگاه های استان آذربایجان شرقی

کسب مقام سوم والیبال 4 نفره دانشجویان دختر دانشگاه در مسابقات ورزش همگانی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی

کسب مقام سوم والیبال 4 نفره دانشجویان دختر دانشگاه در مسابقات ورزش همگانی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی دانشجویان دختر دانشگاه، در مسابقات ورزش همگانی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی، موفق به کسب مقام سوم والیبال 4 نفره شد.
سه شنبه 10 ارديبهشت 1398

برگزاری مسابقات فریزبی، شاربولینگ و طناب کشی دانشجویان پسر

برگزاری مسابقات فریزبی، شاربولینگ و طناب کشی دانشجویان پسر- جشنواره بهاره و هفته خوابگاه ها اردیبهشت 98

برگزاری مسابقات فریزبی، شاربولینگ و طناب کشی دانشجویان پسر- جشنواره بهاره و هفته خوابگاه ها اردیبهشت 98 مسابقات فریزبی، شاربولینگ و طناب کشی دانشجویان پسر به مناسبت هفته خوابگاه ها و جشنواره بهاره در اردیبهشت 98 برگزار شد.
سه شنبه 10 ارديبهشت 1398

برنامه هاي ورزشي هفته خوابگاه ها- ارديبهشت 98

برنامه هاي ورزشي هفته خوابگاه ها- ارديبهشت 98

برنامه هاي ورزشي هفته خوابگاه ها- ارديبهشت 98 برنامه هاي ورزشي هفته خوابگاه ها- ارديبهشت 98
دوشنبه 2 ارديبهشت 1398