شنبه 10 اسفند 1398 _ 05 رجب 1441 _ 29 فوریه 2020
فارسی | English
 
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

خبرنامه آموزش عالی وزارت علوم (آذر و دی ماه 98)

خبرنامه آموزش عالی وزارت علوم (آذر و دی ماه 98)

خبرنامه آموزش عالی وزارت علوم (آذر و دی ماه 98) خبرنامه آموزش عالی وزارت علوم (آذر و دی ماه 98)
سه شنبه 29 بهمن 1398

فراخوان جذب امریه سربازی در جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی در سال 99

فراخوان جذب امریه سربازی در جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی در سال 99

فراخوان جذب امریه سربازی در جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی در سال 99 فراخوان جذب امریه سربازی در جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی در سال 99
يکشنبه 27 بهمن 1398

برنامه زمانبندی درخواست انواع وامهای دانشجویی برای نیمسال دوم سالتحصیلی 99-98

برنامه زمانبندی درخواست انواع وامهای دانشجویی برای نیمسال دوم سالتحصیلی 99-98

برنامه زمانبندی درخواست انواع وامهای دانشجویی برای نیمسال دوم سالتحصیلی 99-98 برنامه زمانبندی درخواست انواع وامهای دانشجویی برای نیمسال دوم سالتحصیلی 99-98
دوشنبه 21 بهمن 1398

برنامه قطار حرکت از تبریز به دانشگاه و بالعکس از تاریخ 98/11/19 لغایت 99/04/11

برنامه قطار حرکت از تبریز به دانشگاه و بالعکس از تاریخ 98/11/19 لغایت 99/04/11

برنامه قطار حرکت از تبریز به دانشگاه و بالعکس از تاریخ 98/11/19 لغایت 99/04/11 برنامه قطار حرکت از تبریز به دانشگاه و بالعکس از تاریخ 98/11/19 لغایت 99/04/11
شنبه 28 دي 1398

نحوه رزرو غذا در اتوماسیون تغذیه بعلت اختلال در دسترسی به اینترنت

نحوه رزرو غذا در اتوماسیون تغذیه بعلت اختلال در دسترسی به اینترنت

نحوه رزرو غذا در اتوماسیون تغذیه بعلت اختلال در دسترسی به اینترنت نحوه رزرو غذا در اتوماسیون تغذیه بعلت اختلال در دسترسی به اینترنت
سه شنبه 28 آبان 1398

برنامه غذایی مهرماه نیمسال اول سالتحصیلی 99-98

برنامه غذایی مهرماه نیمسال اول سالتحصیلی 99-98

برنامه غذایی مهرماه نیمسال اول سالتحصیلی 99-98 برنامه غذایی مهرماه نیمسال اول سالتحصیلی 99-98
سه شنبه 2 مهر 1398

شماره تلفن های داخلی و مستقیم معاونت دانشجویی دانشگاه

شماره تلفن های داخلی و مستقیم معاونت دانشجویی دانشگاه

شماره تلفن های داخلی و مستقیم معاونت دانشجویی دانشگاه شماره تلفن های داخلی و مستقیم معاونت دانشجویی دانشگاه
سه شنبه 2 مهر 1398

راهنمای و نحوه استفاده و رزرو غذا از اتوماسیون تغذیه

راهنمای و نحوه استفاده و رزرو غذا از اتوماسیون تغذیه

راهنمای و نحوه استفاده و رزرو غذا  از اتوماسیون تغذیه راهنمای و نحوه استفاده و رزرو غذا از اتوماسیون تغذیه
يکشنبه 17 شهريور 1398

اطلاعیه درخواست خوابگاه ( ورودی های جدید )

اطلاعیه درخواست خوابگاه ( ورودی های جدید )

اطلاعیه درخواست خوابگاه ( ورودی های جدید ) اطلاعیه درخواست خوابگاه ( ورودی های جدید )
شنبه 9 شهريور 1398

کسب مقام سوم والیبال 4 نفره دانشجویان دختر دانشگاه های استان آذربایجان شرقی

کسب مقام سوم والیبال 4 نفره دانشجویان دختر دانشگاه در مسابقات ورزش همگانی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی

کسب مقام سوم والیبال 4 نفره دانشجویان دختر دانشگاه در مسابقات ورزش همگانی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی دانشجویان دختر دانشگاه، در مسابقات ورزش همگانی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی، موفق به کسب مقام سوم والیبال 4 نفره شد.
سه شنبه 10 ارديبهشت 1398