دوشنبه 28 آبان 1397 _ 11 ربيع الأول 1440 _ 19 نوامبر 2018
فارسی | English
 
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

برنامه گروه كوهنوردي دانشگاه

برنامه گروه كوهنوردي دانشگاه

برنامه كوهنوردي و گلگشت دانشگاه در آذرماه 97 اعلام شد.
يکشنبه 27 آبان 1397

برنامه گروه كوهنوردي دانشگاه

برنامه گروه كوهنوردي دانشگاه

برنامه كوهنوردي و گلگشت دانشگاه در آذرماه 97 اعلام شد.
يکشنبه 27 آبان 1397

حضور تيم ورزش همگاني دانشجويان دختر در مسابقات ورزش همگاني دانشگاه هاي منطقه 3

حضور تيم ورزش همگاني دانشجويان دختر در مسابقات ورزش همگاني دانشگاه هاي منطقه 3

تيم ورزش همگاني دانشجويان دختر در مسابقات ورزش همگاني دانشگاه هاي منطقه 3 شركت كرد.
يکشنبه 27 آبان 1397

حضور تيم ورزش همگاني دانشجويان دختر در مسابقات ورزش همگاني دانشگاه هاي منطقه 3

حضور تيم ورزش همگاني دانشجويان دختر در مسابقات ورزش همگاني دانشگاه هاي منطقه 3

تيم ورزش همگاني دانشجويان دختر در مسابقات ورزش همگاني دانشگاه هاي منطقه 3 شركت كرد.
يکشنبه 27 آبان 1397

حضور تيم ورزش همگاني دانشجويان پسر در مسابقات ورزش همگاني دانشگاه هاي منطقه 3

حضور تيم ورزش همگاني دانشجويان پسر در مسابقات ورزش همگاني دانشگاه هاي منطقه 3

تيم ورزش همگاني دانشجويان پسر در مسابقات ورزش همگاني دانشگاه هاي منطقه 3 شركت كرد.
يکشنبه 27 آبان 1397

حضور تيم ورزش همگاني دانشجويان پسر در مسابقات ورزش همگاني دانشگاه هاي منطقه 3

حضور تيم ورزش همگاني دانشجويان پسر در مسابقات ورزش همگاني دانشگاه هاي منطقه 3

تيم ورزش همگاني دانشجويان پسر در مسابقات ورزش همگاني دانشگاه هاي منطقه 3 شركت كرد.
يکشنبه 27 آبان 1397

مسابقات شطرنج دانشجویان پسر خوابگاه المهدی. به مناسبت هفته تربیت بدنی

مسابقات شطرنج دانشجویان پسر خوابگاه المهدی. به مناسبت هفته تربیت بدنی

مسابقات شطرنج دانشجویان پسر خوابگاه المهدی به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد.
سه شنبه 22 آبان 1397

مسابقات شطرنج دانشجویان پسر خوابگاه المهدی. به مناسبت هفته تربیت بدنی

مسابقات شطرنج دانشجویان پسر خوابگاه المهدی. به مناسبت هفته تربیت بدنی

مسابقات شطرنج دانشجویان پسر خوابگاه المهدی به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد.
سه شنبه 22 آبان 1397

جلسه شورای ورزش دانشگاه

جلسه شورای ورزش دانشگاه

جلسه شورای ورزش دانشگاه برگزار شد.
سه شنبه 22 آبان 1397

جلسه شورای ورزش دانشگاه

جلسه شورای ورزش دانشگاه

جلسه شورای ورزش دانشگاه برگزار شد.
سه شنبه 22 آبان 1397