پنجشنبه 13 بهمن 1401 _ 11 رجب 1444 _ 2 فوریه 2023
فارسی | English
 ریل باس

 
برای  مشاهد کلیک نمایید  

 
 معرفی مدیر کل اموردانشجویی
 
 

معرفی مدیر کل امور دانشجویی

این مدیریت مسئولیت برنامه ریزی و رسیدگی و نظارت بر امور مختلف رفاهی و معیشتی دانشجویان را بر عهده داشته و اداره ­های امور رفاهی دانشجویان، امور خوابگاهها و اداره تغذیه به عنوان زیرمجموعه­ های این مدیریت فعالیت می­نمایند.

مسئولیت اداره این حوزه در حال حاضر با آقای دکتر موسی یوسفی ، عضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی  می باشد.


 

   - تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های مربوط به کمک‌ها و تسهیلات رفاهی دانشجویان با توجه به ضوابط و مقررات مورد عمل.

  - نظارت بر فعالیتها و خدمات مربوط به کمک‌ها و تسهیلات رفاهی دانشجویان.

  - تهیه و پیشنهاد دستورالعمل‌ها و آئین نامه های مربوط به امور دانشجوئی و نظارت بر حسن اجرای آنها.

  - تهیه و تدوین خط مشی هائی در جهت معضلات و مشکلات اجتماعی، فرهنگی، روانی و خانوادگی آنها.

  - تهیه برنامه های لازم به منظور توسعه و تعمیم فعالیتهای ورزشی و تفریحات سالم و ترتیب برگزاری مسابقات ورزشی و سایر فعالیتهای مربوط با هماهنگی وزارت خانه

  - فراهم آوردن امکانات لازم به منظور تشخیص استعدادها و توانائی های دانشجویان و هدایت آنها در رشته های مختلف علمی، ورزشی و سایر فعالیتهای مشابه.

  - تهیه و پیشنهاد طرح های لازم به منظور ایجاد و توسعه خوابگاههای دانشجوئی و نظارت بر حسن اداره آنها.

  - مراقبت در حسن اجرای مقررات انضباطی دانشجوئی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه با رعایت آئین نامه انضباطی دانشجویان دانشگاه.

- ایجاد هماهنگی های لازم در برقراری ارتباط مستمر با اداره وظیفه عمومی در رابطه با دانشجویان مشمول.

- نظارت بر اجرای آئین نامه هاو دستورالعملهای وظیفه عمومی در رابطه با دانشجویان و فارغ التحصیلان مشمول.

- نظارت بر جمع آوری آمار و اطلاعات وتنظیم گزارش های مربوط به فعالیتهای حوزه معاونت دانشجوئی واحد.

- پیشنهاد بودجه نیروی انسانی و سایر نیازمندی های حوزه تحت سرپرستی و تهیه گزارش های لازم برای مقام مافوق.

- انجام اقدامات لازم در جهت برگزاری جلسات بحث و تبادل نظر بین اساتید و دانشجویان.

- انجام امور مربوط به اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول.

- انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.