پنجشنبه 13 بهمن 1401 _ 11 رجب 1444 _ 2 فوریه 2023
فارسی | English
 ریل باس

 
برای  مشاهد کلیک نمایید  

 
 شماره تلفن حوزه معاونت دانشجویی
حوزه معاونت دانشجویی
قســمت يـــاواحــــد داخلی شماره مستقيم شماره فاکس اســـــامــــی افـــــــراد
معاونت دانشجوئی 2196 34327564 34327564 آقای دکتر قربانیان
دفتر معاونت دانشجوئی 2196 34327564 34327564 آقاي جعفر غفّاری
مدیر کل  امور دانشجوئی 2242 34327546 34327546 آقای دکتر موسی یوسفی
دفتر مدیر کل  امور  دانشجوئی 2242 34327546 34327546 آقای زارعی
کارپردازی معاونت دانشجویی 2238 -------- -------- آقای عباسعلی ناصری
حسابداری امور دانشجویی 2239 34327592 -------- خانمها صمیمی  و  نیک بخت
اداره رفاه دانشجویی 2245 2266 -------- آقايان مهندس علیزاده  و  عبادی
اداره تغذيه 2235 34327529 -------- آقاي محمد زاده
کارشناس مسئول سلف 2255 -------- -------- آقای کریمی
امورخوابگاههاي خواهران 2244 -------- -------- خانم نادري فر
امورخوابگاههاي برادران 2246 -------- -------- آقاي عبدالله نوری
کارشناسان خدمات دانشجویی 2234 -------- -------- خانم فتحی آبادی
کارشناسان خدمات دانشجویی 2240 -------- -------- خانم لسانی
کارشناس خدمات دانشجویی 2237 -------- -------- خانم فرج زاده
دبیر شورای  انضباطی بدوی دانشجویان 34327595 34327595 آقای دکتر  فایده ای
کارشناس شوراهای انضباطی   34327595 34327595 خانمها جواد پور  
کارشناس شوراهای بدوی   34327595 34327595 خانم رفیع پور
آبدارخانه معاونت دانشجویی 2360 -------- -------- آقای رجب محمد حسینی
مديرکل تربيت بدنی 2165 34327557 34327557 آقای  دکتر بهروز قربانزاده
دفتر مديرکل تربيت بدنی 2165 34327557 34327557  
كارشناس ورزشی برادران 2160 -------- -------- آقای خوشنویس
كارشناس ورزشي خواهران 2162 -------- -------- خانمها  امين و محمدی
اتاق اساتید تربیت بدنی 2166 -------- --------  
پذيرش استخر 2191 -------- -------- آقای مهندس شوقی-  خانم پاشاپور
آبدارخانه تربیت بدنی 2167 -------- -------- آقای عیوض پور
رئیس مرکز بهداشت و درمان 2270 34327537 -------- آقای دکتر گلفر
پذیرش مرکز بهداشت و درمان 2271 -------- -------- خانم مطلب زاده
کارشناس پرستاری برادران 2272 -------- -------- آقای جلال نوروزی
کارشناس پرستاری خواهران 2297 -------- --------  
داندانپزشکی 2273 -------- -------- خانم دکتر سلماسی
مرکز مشاوره دانشجویی 2292 34327589 34327589 آقای دکتر یوسفی
پذیرش مرکز  مشاوره  دانشجویی 2292 34327589 34327589 خانم سمساری
سرپرستی خوابگاه برادران 2170 34327531 -------- آقایان مصدق ، عباسی و جهانی
سرپرستی خوابگاه برادران 2299 34327531 -------- آقایان رضائی نیا ، امامی و جوان بخت
سرپرستی خوابگاه خواهران(قدس) 2211 34327553 -------- خانمها امینی ، بابایی
سرپرستی خوابگاه خواهران(الزهراء) 2169 34327550 -------- خانم دهقانی
سرپرستی خوابگاه خواهران(الزهراء) 2163 34327550 -------- خانمها  لائقی و پورمحمد
سرپرستی خوابگاه خواهران(الزهراء) 2164 34327550 --------  
ایستگاه قطار 2175 34327571 --------  
فروشگاه شهید گمنام ( رفاه ) 2178 34327588 34327532  
بلیط فروشی رجاء 2087 34327556 --------  
بوفه دانشکده ادبیات 2233 34327593 --------  
سلف دانشجویی( کمک کارشناس تغذیه) 2011 ---------- --------  
سلف  دانشجویی ( کارشناس تغذیه )           2161 --------- -------- آقای سروری
غذا خوری کارکنان 2177 34327600 --------  
غذا خوری میز بان ---- 34327601 --------  
انتشارات دانشکده علوم پایه 2034 -------- -------- آقای حریری
عرضه تولیدات دانشجویی ---- 34327514 --------  
انتشارات زیتون دانشکده کشاورزی 2603 -------- --------  
انتشارا ت مکث (دانشکده ادبیات) 2353 34327594 --------  
تاکسی تلفنی دانشگاه (ارس) 2220 34327599 --------  
انتشارات تخته سیاه (ساختمان شهدا) 2417 -------- -------- آقای راثی
بوفه خوابگاه برادران  ----- 34327554    
کافی شاپ لیان 2200 -------- --------- خانم پاویر
الکتروتکنیک میلاد نور 2328 -------- --------- آقایان هوشمند ونیازی
بوفه دانشکده علوم پایه ----- 34327602 34327583 آقای خدایی
بوفه و رستوران خوابگاه الزهرا 2168 -------- --------- آقای مجید  موسی خانی