پنجشنبه 2 ارديبهشت 1400 _ 10 رمضان 1442 _ 22 آوریل 2021
فارسی | English
  اداره خوابگاهها
 خوابگاه بخشي از امكانات رفاهي دانشگاه مي باشد كه دانشجويان طبق آئين نامه مقررات عمومي تنظيم شده بصورت فردي و گروهي بخشي اوقات فراغت و استراحت خود را در آن به سر مي برند و هنگام سكونت در خوابگاه ضمن رعايت حقوق ديگران و مقررات آئين نامه خوابگاه از امكانات رفاهي ،فرهنگي ، ورزشي ، آموزشي و خدماتي آن استـفاده مي نمايند . دانشگاه و دانشجو از محورهاي توسعه علمي ، فرهنگي و اجتماعي كشور محسوب مي شوند و خوابگاه هاي دانشجوئي بعنوان خانه دوم دانشجويان از اهميت وي‍ژه اي در ارتقاء نشاط معنوي و حفظ آرامش روحي و رواني ، توسعه فكري و انديشه ، اعتلاي شخصيت و افزايش كيفيت تحصيلي دانشجويان دارد .
اداره امور خوابگاه هاي دانشجوئي از ادارات زير مجموعه حوزه مدیریت امور دانشجوئي مي باشد كه مسئوليت اداره كليه خوابگاه هاي دانشجوئي را در ابعاد مختلف بعهده دارد.


اداره امور خوابگاه‌ها با دارا بودن 2 پرسنل، مسئوليت كنترل، نظارت و اسكان نزديك به 2640 نفر از دانشجويان اين دانشگاه را در دو مجتمع خوابگاه مجردي دختران و يك مجتمع خوابگاه مجردي پسران، جمعا به تعداد 16 ساختمان به متراژ 26300  متر مربع را برعهده دارد.   
هدف كلي اين اداره:
سامان دهي و ارتقاء ارائه خدمات خوابگاهي ورفاهي به دانشجويان ساكن در خوابگاه‌ها
 
اهم فعاليت ها :
  • ثبت نام و اسکان دانشجویان ورودی جدید کارشناسی، ارشد دکتری
  • اسکان دانشجویان در مجتمع های المهدی، الزهرا و قدس
  • ثبت اطلاعات اولیه ورودی های جدید در سیستم اتوماسیون صندوق رفاه
  • ثبت اطلاعات دانشجویان ساکن در سراها در سیستم جامع اتوماسیون صندوق رفاه به تعداد  2666 نفر و فیش گیری از آنها
  • انتخاب پیمانکار و تحویل سراها به پیمانکار جدید
  •  دریافت اجاره بها سراها به حساب صندوق رفاه دانشجویان
  • بازدید از سراها بصورت روزانه و هفتگی
  • نظارت بر اجرای قرارداد برون سپاری و تایید کارکرد بصورت ماهیانه
  •  بازدید مسئولین دانشگاه از سراها 


 
  • مکان یابی، تجهیز، آماده سازی، عقد قرارداد و اسکان دانشجویان خارج از ظرفیت در سرای های خودگردان
- اسکان دانشجویان مهمان و دریافت اجاره بها
- انجام کارهای مربوط به تسویه حساب دانشجویان
- تعمیرات کلی سرا های دانشجویی
 - شست و شوي تمامی موکت ها و روفرشی های اتاق های دانشجویی در تابستان
- بازدید از خوابگاههای دانشجویی به همراه مسئولین محترم دانشگاه- رفع نشتی های سرویس بهداشتی ها
- همکاری و پیگیری در وصول مطالبات معوق صنوق رفاه دانشجویان
- آماده سازی خوابگاه برای سال تحصیلی جدید
- تحویل خوابگاه به پیمانکار جدید
- نظارت بر اجرای قرارداد برونسپاری و تایید کارکرد پیمانکار بصورت ماهانه
- انتخاب و نظارت بر کار دانشجویی خوابگاهها

 
 
اوقات شرعی