پنجشنبه 29 تير 1396 _ 26 شوال 1438 _ 20 ژوئیه 2017
فارسی | English
  اداره خوابگاهها
 خوابگاه بخشي از امكانات رفاهي دانشگاه مي باشد كه دانشجويان طبق آئين نامه مقررات عمومي تنظيم شده بصورت فردي و گروهي بخشي اوقات فراغت و استراحت خود را در آن به سر مي برند و هنگام سكونت در خوابگاه ضمن رعايت حقوق ديگران و مقررات آئين نامه خوابگاه از امكانات رفاهي ،فرهنگي ، ورزشي ، آموزشي و خدماتي آن استـفاده مي نمايند . دانشگاه و دانشجو از محورهاي توسعه علمي ، فرهنگي و اجتماعي كشور محسوب مي شوند و خوابگاه هاي دانشجوئي بعنوان خانه دوم دانشجويان از اهميت وي‍ژه اي در ارتقاء نشاط معنوي و حفظ آرامش روحي و رواني ، توسعه فكري و انديشه ، اعتلاي شخصيت و افزايش كيفيت تحصيلي دانشجويان دارد .
اداره امور خوابگاه هاي دانشجوئي از ادارات زير مجموعه حوزه مدیریت امور دانشجوئي مي باشد كه مسئوليت اداره كليه خوابگاه هاي دانشجوئي را در ابعاد مختلف بعهده دارد
 
  آمار سايت
اعضا آنلاین : 0
امروز : 437
ديروز : 351
 
اوقات شرعی