دوشنبه 6 خرداد 1398 _ 22 رمضان 1440 _ 27 مه 2019
فارسی | English
  اداره خوابگاهها
 خوابگاه بخشي از امكانات رفاهي دانشگاه مي باشد كه دانشجويان طبق آئين نامه مقررات عمومي تنظيم شده بصورت فردي و گروهي بخشي اوقات فراغت و استراحت خود را در آن به سر مي برند و هنگام سكونت در خوابگاه ضمن رعايت حقوق ديگران و مقررات آئين نامه خوابگاه از امكانات رفاهي ،فرهنگي ، ورزشي ، آموزشي و خدماتي آن استـفاده مي نمايند . دانشگاه و دانشجو از محورهاي توسعه علمي ، فرهنگي و اجتماعي كشور محسوب مي شوند و خوابگاه هاي دانشجوئي بعنوان خانه دوم دانشجويان از اهميت وي‍ژه اي در ارتقاء نشاط معنوي و حفظ آرامش روحي و رواني ، توسعه فكري و انديشه ، اعتلاي شخصيت و افزايش كيفيت تحصيلي دانشجويان دارد .
اداره امور خوابگاه هاي دانشجوئي از ادارات زير مجموعه حوزه مدیریت امور دانشجوئي مي باشد كه مسئوليت اداره كليه خوابگاه هاي دانشجوئي را در ابعاد مختلف بعهده دارد
 
 
اعضا آنلاین : 0
امروز : 103
ديروز : 291
 
اوقات شرعی