پنجشنبه 2 ارديبهشت 1400 _ 10 رمضان 1442 _ 22 آوریل 2021
فارسی | English
  معاونت دانشجویی


 

  دکتر بهلول قربانیان 

تحصيلات : دکتری
مرتبه  :  دانشیاری
رشته تحصیلی : علوم ورزشی  گرایش فيزيولوژی ورزشی
دانشکده : علوم تربيتی و روانشناسی
گروه : علوم ورزشی

 
آدرس ایمیل: b.ghorbanian@azaruniv.ac.ir
داخلی :2196

سابقه اجرایی
ردیف سمت از سال تا سال
1 مدیر گروه تربیت بدنی 05/04/1380 20/12/1383
2 مدیر کل امور دانشجویی 11/08/1381 01/01/1384
3 معاون دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 11/07/1384 08/11/1388
4 مدیر گروه تربیت بدنی 30/05/1392 30/01/1393
5 رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 01/02/1393 30/05/1396
6 معاون فرهنگی و اجتماعی 01/06/1396 11/11/1399
7- معاون دانشجویی 12/11/1399 الی

تلفن مستقیم : 34327564-041

 

 
 
اوقات شرعی 
 
 آگهی های دستی
 
 آگهی های دستی