شنبه 10 اسفند 1398 _ 05 رجب 1441 _ 29 فوریه 2020
فارسی | English
  معاونت دانشجویی
معاونت دانشجویی یکی از حساس ترین معاونتهای پنج گانه دانشگاه بوده و نقش مهمی در ارائه خدمات رفاهی، ورزشی، بهداشت ودرمان و مشاوره دانشجویی دارد.

مسئولیت اداره این حوزه در حال حاضر با آقای دکتر محمد کریمی می باشد.

 
 
 

مشخصات فردي

 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر محمد کریمی

مدرک تحصیلی:  دکترای فیزیک حالت جامد

تلفن مستقیم : 34327564-041

 
 
 
اوقات شرعی 
 
 آگهی های دستی
 
 آگهی های دستی