پنجشنبه 29 تير 1396 _ 26 شوال 1438 _ 20 ژوئیه 2017
فارسی | English
 
 
 تربيت بدني
 
 
 
  تربیت بدنی

مدیریت تربت بدنی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان همزمان با افتتاح دانشگاه از سال 1386 در حاشیه غربی سایت اصلی دانشگاه با شعار ورزش برای همه و ورزش برای کیفیت بهتر زندگی شروع به فعالیت نموده و تمام  مسئولین آن تلاش و کوشش خود را برای بسط و توسعه ورزش همگانی و قهرمانی بین اقشار مختلف دانشجویان به کار بسته و در این راستا با توسعه فضاهای سرپوشیده وروباز ورزشی به ازای چهار متر مربع برای هر دانشجو به استانداردهای جهانی رسیده است ودر حال حاضر با دو معاونت ورزشی دختران وپسران در بیش از بیست رشته ورزشی در خدمت دانشجویان عزیز می باشدو در جایگاه کسب عناوین قهرمانی توانسته به لطف تلاش دست اندرکاران ورزشی خود را همپای دانشگاههای مطرح کشور ظاهر کند

 
  امروز
پنجشنبه
تير 1396
29
قمری:26 شوال 1438

میلادی:20 ژوئیه 2017
 
اوقات شرعی