پنجشنبه 3 اسفند 1396 _ 06 جمادى الثانية 1439 _ 22 فوریه 2018
فارسی | English
 
 
 تربيت بدني
 
 تربیت بدنی
مدیریت تربیت بدنی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان همزمان با افتتاح دانشگاه از سال 1386 در حاشیه غربی سایت اصلی دانشگاه با شعار ورزش برای همه و ورزش برای کیفیت بهتر زندگی شروع به فعالیت نموده و تمام  مسئولین آن تلاش و کوشش خود را برای بسط و توسعه ورزش همگانی و قهرمانی بین اقشار مختلف دانشجویان به کار بسته و در این راستا با توسعه فضاهای سرپوشیده و روباز ورزشی به ازای چهار مترمربع برای هر دانشجو به استانداردهای جهانی رسیده است و در حال حاضر با دو معاونت ورزشی دختران و پسران در بیش از بیست رشته ورزشی در خدمت دانشجویان عزیز می باشد و در جایگاه کسب عناوین قهرمانی توانسته به لطف تلاش دست اندرکاران ورزشی خود را همپای دانشگاه‌های مطرح کشور ظاهر کند.
 
 
 
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396
تعداد بازدید: 16
شنبه چهاردهم بهمن 1396
تعداد بازدید: 27
شنبه چهاردهم بهمن 1396
تعداد بازدید: 25
يکشنبه هشتم بهمن 1396
تعداد بازدید: 48
آرشیو
 
 مطالب
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396
تعداد بازدید: 18
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396
تعداد بازدید: 12
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396
تعداد بازدید: 16
آموزش تیراندازی با کمان (پسران)- نیمسال دوم 96-97

آموزش تیراندازی با کمان (پسران)- نیمسال دوم 96-97
آموزش تیراندازی با کمان (پسران)- نیمسال دوم 96-97

آموزش تیراندازی با کمان (پسران) برای نیمسال دوم 96-97 با ظرفیت محدود
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396
تعداد بازدید: 14
آموزش رشته ورزشی شنا (نیمسال دوم 96-97)

آموزش رشته ورزشی شنا (نیمسال دوم 96-97)
آموزش رشته ورزشی شنا (نیمسال دوم 96-97)

آموزش رشته ورزشی شنا (نیمسال دوم 96-97). ظرفیت محدود است.
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396
تعداد بازدید: 14
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396
تعداد بازدید: 12
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396
تعداد بازدید: 12
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396
تعداد بازدید: 16
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396
تعداد بازدید: 16
شنبه چهاردهم بهمن 1396
تعداد بازدید: 27
آرشیو
 
 مطالب
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396
تعداد بازدید: 18
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396
تعداد بازدید: 12
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396
تعداد بازدید: 16
آموزش تیراندازی با کمان (پسران)- نیمسال دوم 96-97

آموزش تیراندازی با کمان (پسران)- نیمسال دوم 96-97
آموزش تیراندازی با کمان (پسران)- نیمسال دوم 96-97

آموزش تیراندازی با کمان (پسران) برای نیمسال دوم 96-97 با ظرفیت محدود
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396
تعداد بازدید: 14
آموزش رشته ورزشی شنا (نیمسال دوم 96-97)

آموزش رشته ورزشی شنا (نیمسال دوم 96-97)
آموزش رشته ورزشی شنا (نیمسال دوم 96-97)

آموزش رشته ورزشی شنا (نیمسال دوم 96-97). ظرفیت محدود است.
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396
تعداد بازدید: 14
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396
تعداد بازدید: 12
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396
تعداد بازدید: 12
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396
تعداد بازدید: 16
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396
تعداد بازدید: 16
شنبه چهاردهم بهمن 1396
تعداد بازدید: 27
آرشیو
 
 مطالب
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396
تعداد بازدید: 18
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396
تعداد بازدید: 12
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396
تعداد بازدید: 16
آموزش تیراندازی با کمان (پسران)- نیمسال دوم 96-97

آموزش تیراندازی با کمان (پسران)- نیمسال دوم 96-97
آموزش تیراندازی با کمان (پسران)- نیمسال دوم 96-97

آموزش تیراندازی با کمان (پسران) برای نیمسال دوم 96-97 با ظرفیت محدود
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396
تعداد بازدید: 14
آموزش رشته ورزشی شنا (نیمسال دوم 96-97)

آموزش رشته ورزشی شنا (نیمسال دوم 96-97)
آموزش رشته ورزشی شنا (نیمسال دوم 96-97)

آموزش رشته ورزشی شنا (نیمسال دوم 96-97). ظرفیت محدود است.
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396
تعداد بازدید: 14
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396
تعداد بازدید: 12
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396
تعداد بازدید: 12
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396
تعداد بازدید: 16
چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1396
تعداد بازدید: 16
شنبه چهاردهم بهمن 1396
تعداد بازدید: 27
آرشیو
 
 
  امروز
پنجشنبه
اسفند 1396
3
قمری:06 جمادى الثانية 1439

میلادی:22 فوریه 2018
 
اوقات شرعی