پنجشنبه 29 تير 1396 _ 26 شوال 1438 _ 20 ژوئیه 2017
فارسی | English
  امور مالی معاونت
 
کارکنان شاغل در امور مالی معاونت

حسابدار مسئول

خانم اکرم صمیمی اصل

تلفن: 34327592-041
ایمیل: daneshjoee@azarunive.edu

خانم فاطمه امامزاده

تلفن: 34327592-041  

 

 
اوقات شرعی 
 
 آگهی های دستی
 
 آگهی های دستی
 
 آگهی های دستی