دوشنبه 9 اسفند 1395 _ 30 جمادى الأولى 1438 _ 27 فوریه 2017
فارسی | English
  دفتر معاونت
 


کارکنان شاغل در دفتر معاونت دانشجویی
 

مسئول دفتر


آقای جعفر غفاری

تلفن مستقیم : 34327564 - 041

Email: jafarghaf@yahoo.com

تلفن داخلی: (2196) - 4327500

مسئول تایپ و بایگانی

خانم رباب جوادپور


تلفن مستقیم : -
تلفن داخلی : 34327500-041