پنجشنبه 1 فروردين 1398 _ 14 رجب 1440 _ 21 مارس 2019
فارسی | English
  معرفی کارکنان تربیت بدنی

معاون ورزشی بانوان 

·         نام و نام خانوادگی : رباب امین

·         میزان تحصیلات : لیسانس

·         رشته تحصیلی :تربیت بدنی و علوم ورزشی

·         سال و محل تولد : تبریز ، 1350

·         بالاترین مدرک مربیگری : درجه 2 آمادگی جسمانی

·         بالاترین مدرک داوری : درجه 3 آمادگی جسمانی

-------------------------------------------------------------------------------------------

کارشناس تربیت بدنی برادران

·         نام و نام خانوادگی : علی مشتقی زنوزی

·         میزان تحصیلات : لیسانس  

·         رشته نحصیلی : انگلیسی

·         سال و محل تولد :
 

-------------------------------------------------------------------------------------------

دبیرخانه تربیت بدنی

·         نام و نام خانوادگی : رقیه محمدی
·         میزان تحصیلات : فوق لیسانس

·         رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی

·         سال و محل تولد : 1364 - آذرشهر

·         بالاترین مدرک مربیگری :  ----------------

·         بالاترین مدرک داوری : ---------------
 

-------------------------------------------------------------------------------------------

نیروهای شرکتی

 

·         نام و نام خانوادگی : احد عیوضی پور

 

 

·         نام و نام خانوادگی : یوسف بیرامی