دوشنبه 3 مهر 1396 _ 05 محرم 1439 _ 25 سپتامبر 2017
فارسی | English
  معرفی کارکنان تربیت بدنی

              

 

معاون ورزشی بانوان 

·         نام و نام خانوادگی : رباب امین

·         میزان تحصیلات : لیسانس

·         رشته تحصیلی :تربیت بدنی و علوم ورزشی

·         سال و محل تولد : تبریز ، 1350

·         بالاترین مدرک مربیگری : درجه 2 آمادگی جسمانی

·         بالاترین مدرک داوری : درجه 3 آمادگی جسمانی

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


مسئول اماکن ورزشی

 

·         نام و نام خانوادگی : محمد علی راثی

·         میزان تحصیلات : فوق دیپلم 

·         رشته نحصیلی : تربیت بدنی

·         سال و محل تولد : تیمورلو ، 1345 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

دبیرخانه تربیت بدنی

·         نام و نام خانوادگی : رقیه محمدی
·         میزان تحصیلات : فوق لیسانس

·         رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی

·         سال و محل تولد : 1364 - آذرشهر

·         بالاترین مدرک مربیگری :  ----------------

·         بالاترین مدرک داوری : ---------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

نیروهای شرکتی

·         نام و نام خانوادگی : رحمان خرازی------------------------------------------------------------------------------


·         نام و نام خانوادگی : یوسف بیرامی