دوشنبه 5 اسفند 1398 _ 30 جمادى الثانية 1441 _ 24 فوریه 2020
فارسی | English
  جشنواره درون دانشگاهی پسران
نتایج جشنواره ورزشی درون دانشگاهی پسران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان پاییز 96
رشته ورزشی مقام اول مقام دوم مقام سوم
والیبال تیم تربیت بدنی تیم آذربایجان تیم ساوالان
پرش سه گام نوید سلیمانی حجت نوقربانی علیرضا سلیم پور
پرش طول حجت نوقربانی عادل نصیرپور علیرضا سلیم پور
پرتاب نیزه ابراهیم طاهر میرزانلو سجاد محمدی حسین منادی
پرتاب دیسک سجاد محمدی فرزاد جعفری حسین ابدالی
پرتاب وزنه سجاد محمدی علی فرجی مهدی صمدپور
دو400متر حسین منادی جعفر شادانی محمد یوسفی
دو100متر حسین حسامی فرزاد جعفری حجت نوقربانی
فوتبال دستی محسن فرجامی، محمدباقرآشیان علی کنعانی، سعید احمد زاده حسین وقری، مهدی سعیدی
پرس سینه وزن 100+ امیر خلیل زاده - -
پرس سینه وزن 92+ رضا گلشانی احسان محمدی -
پرس سینه وزن 80+ سجاد محمدی - -
پرس سینه وزن 75+ حسین منادی وحید نصیریان همتی
پرس سینه وزن 67+ میلاد اسدی سامان عزیزی حسن رشیدی
پرس سینه وزن 60+ رسول عسکری علی زینالی -