شنبه 16 آذر 1398 _ 10 ربيع الثاني 1441 _ 7 دسامبر 2019
فارسی | English
 
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

نحوه رزرو غذا در اتوماسیون تغذیه بعلت اختلال در دسترسی به اینترنت

نحوه رزرو غذا در اتوماسیون تغذیه بعلت اختلال در دسترسی به اینترنت

نحوه رزرو غذا در اتوماسیون تغذیه بعلت اختلال در دسترسی به اینترنت نحوه رزرو غذا در اتوماسیون تغذیه بعلت اختلال در دسترسی به اینترنت
سه شنبه 28 آبان 1398

برنامه قطار حرکت از تبریز به دانشگاه و بالعکس از تاریخ 98/08/23

برنامه قطار حرکت از تبریز به دانشگاه و بالعکس از تاریخ 98/08/23

برنامه قطار حرکت از تبریز به دانشگاه و بالعکس از تاریخ 98/08/23 برنامه قطار حرکت از تبریز به دانشگاه و بالعکس از تاریخ 98/08/23
سه شنبه 21 آبان 1398

برنامه غذایی مهرماه نیمسال اول سالتحصیلی 99-98

برنامه غذایی مهرماه نیمسال اول سالتحصیلی 99-98

برنامه غذایی مهرماه نیمسال اول سالتحصیلی 99-98 برنامه غذایی مهرماه نیمسال اول سالتحصیلی 99-98
سه شنبه 2 مهر 1398

شماره تلفن های داخلی و مستقیم معاونت دانشجویی دانشگاه

شماره تلفن های داخلی و مستقیم معاونت دانشجویی دانشگاه

شماره تلفن های داخلی و مستقیم معاونت دانشجویی دانشگاه شماره تلفن های داخلی و مستقیم معاونت دانشجویی دانشگاه
سه شنبه 2 مهر 1398

راهنمای و نحوه استفاده و رزرو غذا از اتوماسیون تغذیه

راهنمای و نحوه استفاده و رزرو غذا از اتوماسیون تغذیه

راهنمای و نحوه استفاده و رزرو غذا  از اتوماسیون تغذیه راهنمای و نحوه استفاده و رزرو غذا از اتوماسیون تغذیه
يکشنبه 17 شهريور 1398

اطلاعیه درخواست خوابگاه ( ورودی های جدید )

اطلاعیه درخواست خوابگاه ( ورودی های جدید )

اطلاعیه درخواست خوابگاه ( ورودی های جدید ) اطلاعیه درخواست خوابگاه ( ورودی های جدید )
شنبه 9 شهريور 1398

برنامه قطارهای دانشگاه در خرداد ماه 98

برنامه قطارهای دانشگاه در خرداد ماه 98

برنامه قطارهای دانشگاه در خرداد ماه 98 برنامه قطارهای دانشگاه در خرداد ماه 98
دوشنبه 20 خرداد 1398

راهنمای درخواست و انتخاب اتاق در سامانه جامع اتوماسیون خوابگاهها در سالتحصیلی 99-98

راهنمای درخواست و انتخاب اتاق در سامانه جامع اتوماسیون خوابگاهها در سالتحصیلی 99-98

راهنمای درخواست و انتخاب اتاق در سامانه جامع اتوماسیون خوابگاهها در سالتحصیلی 99-98 راهنمای درخواست و انتخاب اتاق در سامانه جامع اتوماسیون خوابگاهها در سالتحصیلی 99-98
شنبه 28 ارديبهشت 1398

اطلاعیه انتخاب اتاق و ثبت هم اتاقی برای سالتحصیلی 99-98

اطلاعیه انتخاب اتاق و ثبت هم اتاقی برای سالتحصیلی 99-98

اطلاعیه انتخاب اتاق و ثبت هم اتاقی برای سالتحصیلی 99-98 اطلاعیه انتخاب اتاق و ثبت هم اتاقی برای سالتحصیلی 99-98
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1398

کسب مقام سوم والیبال 4 نفره دانشجویان دختر دانشگاه های استان آذربایجان شرقی

کسب مقام سوم والیبال 4 نفره دانشجویان دختر دانشگاه در مسابقات ورزش همگانی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی

کسب مقام سوم والیبال 4 نفره دانشجویان دختر دانشگاه در مسابقات ورزش همگانی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی دانشجویان دختر دانشگاه، در مسابقات ورزش همگانی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی، موفق به کسب مقام سوم والیبال 4 نفره شد.
سه شنبه 10 ارديبهشت 1398