يکشنبه 6 خرداد 1397 _ 12 رمضان 1439 _ 27 مه 2018
فارسی | English
 آرشیوچرخش 3 مطلب تربیت بدنی
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

راهنمای درخواست وانتخاب اتاق در سیستم مدیریت خوابگاه در نیمسال 98-97

راهنمای درخواست وانتخاب اتاق در سیستم مدیریت خوابگاه در نیمسال 98-97

راهنمای درخواست وانتخاب اتاق در سیستم مدیریت خوابگاه در نیمسال 98-97
شنبه 29 ارديبهشت 1397

اطلاعیه انتخاب اتاق و ثبت هم اتاقی برای نیمسال 98-97

اطلاعیه انتخاب اتاق و ثبت هم اتاقی برای نیمسال 98-97

اطلاعیه انتخاب اتاق و ثبت هم اتاقی برای نیمسال 98-97
شنبه 29 ارديبهشت 1397

راهیابی دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به اردوی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران

راهیابی دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به اردوی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران

حمید پرتویار، دانشجوی کارشناسی دانشگاه، به اردوی تیم ملی پهلوانی و زورخانه ای دعوت شد.
جمعه 28 ارديبهشت 1397

راهیابی دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به اردوی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران

راهیابی دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به اردوی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران

حمید پرتویار، دانشجوی کارشناسی دانشگاه، به اردوی تیم ملی پهلوانی و زورخانه ای دعوت شد.
جمعه 28 ارديبهشت 1397

راهیابی دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به اردوی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران

راهیابی دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به اردوی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران

حمید پرتویار، دانشجوی کارشناسی دانشگاه، به اردوی تیم ملی پهلوانی و زورخانه ای دعوت شد.
جمعه 28 ارديبهشت 1397

راهیابی دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به اردوی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران

راهیابی دانشجوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به اردوی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران

حمید پرتویار، دانشجوی کارشناسی دانشگاه، به اردوی تیم ملی پهلوانی و زورخانه ای دعوت شد.
جمعه 28 ارديبهشت 1397

حضور مسئولان دانشگاه در مسابقات ورزشی به مناسبت هفته خوابگاه ها

حضور مسئولان دانشگاه در مسابقات ورزشی به مناسبت هفته خوابگاه ها

مسئولان دانشگاه در مسابقات ورزشی که به مناسبت هفته خوابگاه ها برگزار شد، حضور یافتند.
جمعه 28 ارديبهشت 1397

حضور مسئولان دانشگاه در مسابقات ورزشی به مناسبت هفته خوابگاه ها

حضور مسئولان دانشگاه در مسابقات ورزشی به مناسبت هفته خوابگاه ها

مسئولان دانشگاه در مسابقات ورزشی که به مناسبت هفته خوابگاه ها برگزار شد، حضور یافتند.
جمعه 28 ارديبهشت 1397

حضور مسئولان دانشگاه در مسابقات ورزشی به مناسبت هفته خوابگاه ها

حضور مسئولان دانشگاه در مسابقات ورزشی به مناسبت هفته خوابگاه ها

مسئولان دانشگاه در مسابقات ورزشی که به مناسبت هفته خوابگاه ها برگزار شد، حضور یافتند.
جمعه 28 ارديبهشت 1397

حضور مسئولان دانشگاه در مسابقات ورزشی به مناسبت هفته خوابگاه ها

حضور مسئولان دانشگاه در مسابقات ورزشی به مناسبت هفته خوابگاه ها

مسئولان دانشگاه در مسابقات ورزشی که به مناسبت هفته خوابگاه ها برگزار شد، حضور یافتند.
جمعه 28 ارديبهشت 1397