پنجشنبه 2 ارديبهشت 1400 _ 10 رمضان 1442 _ 22 آوریل 2021
فارسی | English
 ریل باس

 
برای  مشاهد کلیک نمایید  

 
 چرخش 3 مطلب تربیت بدنی

مسابقات همگانی مجازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته های : فوتبال، ووشو، کاراته و اسکواش

مسابقات همگانی مجازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها

مسابقات همگانی مجازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها مسابقات همگانی مجازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته های : فوتبال، ووشو، کاراته و اسکواش
دوشنبه 30 فروردين 1400

مسابقات همگانی مجازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته های : فوتبال، ووشو، کاراته و اسکواش

مسابقات همگانی مجازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها

مسابقات همگانی مجازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها مسابقات همگانی مجازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته های : فوتبال، ووشو، کاراته و اسکواش
دوشنبه 30 فروردين 1400

مسابقات همگانی مجازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته های : فوتبال، ووشو، کاراته و اسکواش

مسابقات همگانی مجازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها

مسابقات همگانی مجازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها مسابقات همگانی مجازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته های : فوتبال، ووشو، کاراته و اسکواش
دوشنبه 30 فروردين 1400

مسابقات مجازی ورزش های الکترونیک قهرمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

مسابقات مجازی ورزش های الکترونیک

مسابقات مجازی ورزش های  الکترونیک مسابقات مجازی ورزش های الکترونیک قهرمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
يکشنبه 29 فروردين 1400

مسابقات مجازی ورزش های الکترونیک قهرمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

مسابقات مجازی ورزش های الکترونیک

مسابقات مجازی ورزش های  الکترونیک مسابقات مجازی ورزش های الکترونیک قهرمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
يکشنبه 29 فروردين 1400

مسابقات مجازی ورزش های الکترونیک قهرمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

مسابقات مجازی ورزش های الکترونیک

مسابقات مجازی ورزش های  الکترونیک مسابقات مجازی ورزش های الکترونیک قهرمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
يکشنبه 29 فروردين 1400

مسابقات مجازی ورزش های الکترونیک قهرمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

مسابقات مجازی ورزش های الکترونیک

مسابقات مجازی ورزش های  الکترونیک مسابقات مجازی ورزش های الکترونیک قهرمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
يکشنبه 29 فروردين 1400

مسابقات مجازی ورزش های الکترونیک قهرمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

مسابقات مجازی ورزش های الکترونیک

مسابقات مجازی ورزش های  الکترونیک مسابقات مجازی ورزش های الکترونیک قهرمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
يکشنبه 29 فروردين 1400

مسابقات مجازی ورزش های الکترونیک قهرمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

مسابقات مجازی ورزش های الکترونیک

مسابقات مجازی ورزش های  الکترونیک مسابقات مجازی ورزش های الکترونیک قهرمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
يکشنبه 29 فروردين 1400

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان محترم ساکن خوابگاه

قابل توجه دانشجویان محترم ساکن خوابگاه ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای دانشجویان محترم، خواهشمنداست نکات زیر را در ماه مبارک رمضان در نظر داشته باشند:
چهارشنبه 25 فروردين 1400