يکشنبه 17 آذر 1398 _ 11 ربيع الثاني 1441 _ 8 دسامبر 2019
فارسی | English
تاریخ : سه شنبه 13 آذر 1397     |     کد : 531

برگزاري ديدار دوستانه بسكتبال بين تيم دانشجويان دانشگاه و تيم شهرستان آذرشهر

برگزاري ديدار دوستانه بسكتبال بين تيم دانشجويان دانشگاه و تيم شهرستان آذرشهر

ديدار دوستانه بسكتبال بين تيم دانشجويان دانشگاه و تيم شهرستان آذرشهر روز دوشنبه مورخ 97.09.12 برگزار شد.


ديدار دوستانه تيم بسكتبال دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان و تيم شهرستان آذرشهر روز دوشنبه مورخ 97.09.12 برگزار شد.
چاپ چاپ