پنجشنبه 21 فروردين 1399 _ 16 شعبان 1441 _ 9 آوریل 2020
فارسی | English
تاریخ : سه شنبه 13 آذر 1397     |     کد : 531

برگزاري ديدار دوستانه بسكتبال بين تيم دانشجويان دانشگاه و تيم شهرستان آذرشهر

برگزاري ديدار دوستانه بسكتبال بين تيم دانشجويان دانشگاه و تيم شهرستان آذرشهر

ديدار دوستانه بسكتبال بين تيم دانشجويان دانشگاه و تيم شهرستان آذرشهر روز دوشنبه مورخ 97.09.12 برگزار شد.


ديدار دوستانه تيم بسكتبال دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان و تيم شهرستان آذرشهر روز دوشنبه مورخ 97.09.12 برگزار شد.
چاپ چاپ