شنبه 10 اسفند 1398 _ 05 رجب 1441 _ 29 فوریه 2020
فارسی | English
تاریخ : سه شنبه 10 ارديبهشت 1398     |     کد : 556

برگزاری مسابقات فریزبی، شاربولینگ و طناب کشی دانشجویان پسر

برگزاری مسابقات فریزبی، شاربولینگ و طناب کشی دانشجویان پسر- جشنواره بهاره و هفته خوابگاه ها اردیبهشت 98

مسابقات فریزبی، شاربولینگ و طناب کشی دانشجویان پسر به مناسبت هفته خوابگاه ها و جشنواره بهاره در اردیبهشت 98 برگزار شد.

مسابقات طناب کشی، شاربولینگ و فریزبی به مناسبت هفته خوابگاه ها و جشنواره بهاره اردیبهشت ماه 98 در خوابگاه المهدی دانشجویان پسر برگزار شد.تیم برتر: آقایان فخرالدین سیدمحمدی (فیزیک)، فریدون مرادی (علوم ورزشی)، احسان معروفی (مهندسی شیمی)، سید اروین حبیبی (مهندسی مکانیک)

مسئولین برگزاری: آقایان بختکی، رستمی، جاوید، امینی

مقام اول: آقای یعقوب محمودپور (علوم ورزشی)
مقام دوم: آقای علی برازش (عربی)
مقام سوم: عزیز احدزاده (ادبیات فارسی)

مسئولین برگزاری
: آقایان بختکی، رستمی، جاوید، حسن نژاد
مقام اول: آقای امین وحیدی فر (زیست شناسی)
مقام دوم: آقای علیرضا عبادی (علوم تربیتی)
مقام سوم: آقای محمد امین (فیزیک)

مسئولین برگزاری: آقایان مهدی اکرمی، مبین نعمتی


چاپ چاپ