پنجشنبه 13 بهمن 1401 _ 11 رجب 1444 _ 2 فوریه 2023
فارسی | English
 ریل باس

 
برای  مشاهد کلیک نمایید  

 
تاریخ : جمعه 18 آذر 1401     |     کد : 677

نتايج گروهي و برنامه زمان بندي دور حذفي مسابقات فوتسال بين دانشکده اي (آبان و آذرماه 1401)

نتايج گروهي و برنامه زمان بندي دور حذفي مسابقات فوتسال بين دانشکده اي (آبان و آذرماه 1401)

نتايج گروهي و برنامه زمان بندي دور حذفي مسابقات فوتسال بين دانشکده اي (آبان و آذرماه 1401) طبق جدول ذيل مي باشد:


چاپ چاپ