پنجشنبه 13 بهمن 1401 _ 11 رجب 1444 _ 2 فوریه 2023
فارسی | English
 ریل باس

 
برای  مشاهد کلیک نمایید  

 
تاریخ : چهارشنبه 5 بهمن 1401     |     کد : 683

برنامه قطارهای ریل باس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از تاریخ 08/11/1401 لغایت 12/11/1401

برنامه قطارهای ریل باس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از تاریخ 08/11/1401 لغایت 12/11/1401

برنامه قطارهای ریل باس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از تاریخ 08/11/1401 لغایت 12/11/1401


 
روز   ساعت حرکت از تبریز ساعت حرکت از دانشگاه
 
شنبه و یکشنبه  
08-09/11/1401
9 07:25                       (کوپل) 08:25               (تک ست)
11 09:15                     (تک ست) 11:20               (تک ست)
13:15              (تک ست)
14 12:25                      (تک ست) 16:30              (تک ست)
دوشنبه لغایت چهارشنبه
10/11/1401 تا  12/11/1401
آموزشی 07:25                    (تک کوپل) 08:20                تک کوبل                                
12:50                     (تک کوپل) 15:30               (تک کوپل)


چاپ چاپ