پنجشنبه 13 بهمن 1401 _ 11 رجب 1444 _ 2 فوریه 2023
فارسی | English
 ریل باس

 
برای  مشاهد کلیک نمایید  

 
تاریخ : شنبه 1 بهمن 1401     |     کد : 685

مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری دانشجویان کشور

مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری دانشجویان دختر و پسر کشور

مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری دانشجویان دختر و پسر کشور در دانشگاه صنعنتی اصفهان

قابل توجه دانشجویان گرامی:
دانشجویانی که دوچرخه سوار حرفه ای بوده و دارای دوچرخه مسابقاتی هستند.جهت شرکت در مسابقات قهرمانی دانشجویان کشور حداکثر تا مورخه 3 بهمن ماه 1401 به مدیریت تربیت بدنی دانشگاه مراجعه فرمایند.
مدیریت تربیت بدنی دانشگاه


چاپ چاپ