پنجشنبه 13 بهمن 1401 _ 11 رجب 1444 _ 2 فوریه 2023
فارسی | English
 ریل باس

 
برای  مشاهد کلیک نمایید  

 
تاریخ : شنبه 1 بهمن 1401     |     کد : 686

مسابقات قهرمانی نجات غریق دانشجویان کشور

مسابقات قهرمانی نجات غریق دانشجویان دختر و پسر

مسابقات قهرمانی نجات غریق دانشجویان دختر و پسر د دانشگاه خوارزمی تهران

قابل توجه دانشجویان گرامی:
دانشجویانی که ناجی غریق بوده و یا دارای مهارت کامل در فنون شنا هستند. جهت شرکت در مسابقات قهرمانی نجات غریق دانشجویان کشور حداکثر تا مورخه 5 بهمن ماه 1401 به کارشناسان مسئول مدیریت تربیت بدنی دانشگاه مراجعه فرمایند.

دانشجویان پسر: آقای فرهاد خوشنویس
دانشجویان دختر: خانم رباب امین
مدیریت تربیت بدنی دانشگاه


چاپ چاپ