پنجشنبه 13 بهمن 1401 _ 11 رجب 1444 _ 2 فوریه 2023
فارسی | English
  معاونت دانشجویی

 

  دکتر عیسی برقی

تحصيلات : دکتری
مرتبه  :  دانشیاری
رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
گروه : علوم تربیتی

 
آدرس ایمیل:
داخلی :2196

سابقه اجرایی
       
       
       
       
       
       
       
       

تلفن مستقیم : 34327564-041

 

 
 
اوقات شرعی 
 
 آگهی های دستی
 
 آگهی های دستی